Aktivity realizované za rok 2011 PDF Tlačiť E-mail
  • pokračovanie práce v chránenej dielni
  • rozšírenie sortimentu výrobkov chránenej dielne
  • zúčastňovanie sa predajných jarmokov, na ktoré sme dostali pozvanie
  • spolupráca s mestom za účelom podpory Charity Komárno n.o.
  • humanitárna pomoc pre odkázaných občanov SR
  • pomoc po povodni rodine v Komárne
  • humanitárna pomoc pre oblasť postihnutou ekologickou katastrofou v Maďarskej republike
  • spolupráca s miestnymi médiami
  • účasť na Benefičnom vianočnom jarmoku v meste Vráble.