Chránená dielňa PDF Tlačiť E-mail

V roku 2010 sa nám podarilo udržať už existujúcich päť pracovných miest v profesii tkáč a šička aj napriek nepriaznivej situácii na predajnom trhu, ale aj nepriaznivej situácie na trhu práce v Komárne, kde by títo mladí ľudia veľmi ťažko prácu našli.

Pre týchto ľudí je jediná možnosť práca v chránených dielňach, ale problém je v tom, že aj keď sa vyrábajú pekné a jedinečné výrobky, je ťažké ich predať. Túto prácu vykonávajú pod dozorom asistenta pre ŤZP, ktorý ich vedie k svedomitému prístupu k odvedenej práci. Každý výrobok je jedinečný, nakoľko je to ručná práca.

Tento rok sme prežili vďaka príspevku, ktorý nám bol schválený Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý nie vždy vykryje náklady spojené s výdavkami chránenej dielne. Hľadáme zákazky od firiem ale zatiaľ bezúspešne, aj keď sme oslovili viaceré subjekty.

Obohatili sme svoju výrobu darčekových predmetov z vosku aj z hliny, ktorú by sme do budúcna chceli rozvíjať. Pre túto aktivitu sme sa uchádzali o finančnú podporu u dvoch subjektov, ale zatiaľ bezúspešne.

Ciele do budúcna chránenej dielne:

  • pokračovať v hľadaní zákaziek pre chránenú dielnu
  • oslovenie podnikateľov o podporu
  • vytvoriť e-schop
  • uchádzať sa o granty na podporu práce neziskovej organizácie