Aktivity
PDF Tlačiť E-mail

Charita Komárno, n. o.

,,Nemôžeme robiť veľké veci , iba malé veci veľkou láskou.“

{Matka Tereza}

Venujte 2% zo svojich daní na pomoc ľudom v núdzi.
Podajte pomocnú ruku tým, ktorý ju najviac potrebujú...

Poslaním Charity Komárno n.o. je poskytovanie charitatívnych, sociálnych, zdravotných ,výchovno-vzdelávacích služieb (zamestnávanie mladých ZŤP ľudí v chránenej dielni), a iných služieb zameraných na pomoc ľudom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie.

 
Poďakovanie PDF Tlačiť E-mail

Za vytrvalú prácu dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú nezištne našej organizácii a taktiež všetkým občanom, ktorí nás podporujú v našej práci, veľmi pekne ďakujeme. Bez nich by sa to nepodarilo.

Aj keď sme malá organizácia a sme odkázaný taktiež na pomoc druhých, snažili sme sa počas celého roka 2011 vykonávať naše poslanie a v rámci našich možnosti pomáhať a zmierňovať utrpenie druhých.

Nataša Hosnedlová riaditeľka n.o.

 
Nízko prahová sociálna práca PDF Tlačiť E-mail
 • Potravinová pomoc .
 • Poskytnutá zbierka šatstva pre dospelých a deti pre organizáciu Dom Božieho milosrdenstva v Lackove okres Krupina.
 • Vyhlásenie verejnej zbierky trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre päť-člennú rodinu z Komárna, časť Kava, ktorá požiadala o pomoc, táto zbierka im bola odovzdávaná počas mesiacov júl, august 2010 z dôvodu vytopenia a zničenia domu spodnou vodou.
 • A taktiež sprostredkovanie kontaktov o materiálnu a finančnú pomoc pre  rodinu Téglášovú.
 • V októbri usporiadanie verejnej zbierky pre mesto Devecser a Kolontár v Maďarskej republike, ktoré zasiahla ekologická katastrofa. Podarilo sa nám šatstvo, hygienické potreby, trvanlivé potraviny, pitnú vodu, dezinfekčné potreby, paplóny. deky.
 • Odvoz a prepravu veľkého množstva humanitnej zbierky pitnej vody, dezinfikačných prostriedkov nám pomohol podnikateľ z Komárna, ktorý poskytol dva vlastné kamióny, ktoré sme spoločne s tromi osobnými autami sprevádzali a celú túto akciu, aby bola bezpečne dopravená na postihnuté miesto, nám pomohol zastrešiť Rad Maltských rytierov z Maďarskej republiky.
 • V novembri Charita Komárno n.o. ešte raz dopravila zbierku potravín a čistiacich potrieb v menšom množstve do mesta Devecser a tým sme akciu ukončili.

 

 
Chránená dielňa PDF Tlačiť E-mail

V roku 2010 sa nám podarilo udržať už existujúcich päť pracovných miest v profesii tkáč a šička aj napriek nepriaznivej situácii na predajnom trhu, ale aj nepriaznivej situácie na trhu práce v Komárne, kde by títo mladí ľudia veľmi ťažko prácu našli.

Pre týchto ľudí je jediná možnosť práca v chránených dielňach, ale problém je v tom, že aj keď sa vyrábajú pekné a jedinečné výrobky, je ťažké ich predať. Túto prácu vykonávajú pod dozorom asistenta pre ŤZP, ktorý ich vedie k svedomitému prístupu k odvedenej práci. Každý výrobok je jedinečný, nakoľko je to ručná práca.

Tento rok sme prežili vďaka príspevku, ktorý nám bol schválený Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý nie vždy vykryje náklady spojené s výdavkami chránenej dielne. Hľadáme zákazky od firiem ale zatiaľ bezúspešne, aj keď sme oslovili viaceré subjekty.

Obohatili sme svoju výrobu darčekových predmetov z vosku aj z hliny, ktorú by sme do budúcna chceli rozvíjať. Pre túto aktivitu sme sa uchádzali o finančnú podporu u dvoch subjektov, ale zatiaľ bezúspešne.

Ciele do budúcna chránenej dielne:

 • pokračovať v hľadaní zákaziek pre chránenú dielnu
 • oslovenie podnikateľov o podporu
 • vytvoriť e-schop
 • uchádzať sa o granty na podporu práce neziskovej organizácie
Rok 2020 bol pre nás zlomový a vytvorili sme nové pracovné miesta na novej adrese v Komárne. Vďaka sociálnemu podniku sa môžeme venovať širším službám pre verejnosť. Poskytujeme:
- žehliace služby pre širokú verejnosť na zákazku
- kadernícke služby v novootvorenom salóne/ Kaderníctve
Údaje sociálneho podniku:
ADVISONA s.r.o.
Nádvorie Európy 3668/54
94501 Komárno
IČO: 54 037 638
 
Aktivity realizované za rok 2011 PDF Tlačiť E-mail
 • pokračovanie práce v chránenej dielni
 • rozšírenie sortimentu výrobkov chránenej dielne
 • zúčastňovanie sa predajných jarmokov, na ktoré sme dostali pozvanie
 • spolupráca s mestom za účelom podpory Charity Komárno n.o.
 • humanitárna pomoc pre odkázaných občanov SR
 • pomoc po povodni rodine v Komárne
 • humanitárna pomoc pre oblasť postihnutou ekologickou katastrofou v Maďarskej republike
 • spolupráca s miestnymi médiami
 • účasť na Benefičnom vianočnom jarmoku v meste Vráble.