Pre firmy PDF Tlačiť E-mail

Sme chránené pracovisko

Máte vo firme viac ako 20 zamestnancov ? Poradíme vám ako ušetriť stovky eur pri plnení si povinností zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.

Využite ponuku chráneného pracoviska – Charita Komárno n.o.

Charita Komárno n.o. je držiteľom štatútu chráneného pracoviska.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa !63 odst.1 pism. d zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa §9 ods. 1 zákona v počte ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.

Na základe hore uvedeného Vám ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle §64 a / citovaného zákona a to výberom našich výrobkov ktoré zhotovujeme.

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr .v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej priemernej mzdy zamestnancov v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce napríklad v roku 2010 bola vyčíslená na 1005,88 eur z toho 0,8 násobok činí nákup pre rok 2011 vo výške 805 eur +Dph , ak je firma platcom.

Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej chránenej dielne