PDF Tlačiť E-mail

Charita Komárno, n. o.

,,Nemôžeme robiť veľké veci , iba malé veci veľkou láskou.“

{Matka Tereza}

Venujte 2% zo svojich daní na pomoc ľudom v núdzi.
Podajte pomocnú ruku tým, ktorý ju najviac potrebujú...

Poslaním Charity Komárno n.o. je poskytovanie charitatívnych, sociálnych, zdravotných ,výchovno-vzdelávacích služieb (zamestnávanie mladých ZŤP ľudí v chránenej dielni), a iných služieb zameraných na pomoc ľudom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie.