Poďakovanie PDF Tlačiť E-mail

Za vytrvalú prácu dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú nezištne našej organizácii a taktiež všetkým občanom, ktorí nás podporujú v našej práci, veľmi pekne ďakujeme. Bez nich by sa to nepodarilo.

Aj keď sme malá organizácia a sme odkázaný taktiež na pomoc druhých, snažili sme sa počas celého roka 2011 vykonávať naše poslanie a v rámci našich možnosti pomáhať a zmierňovať utrpenie druhých.

Nataša Hosnedlová riaditeľka n.o.